Jeolojik Etüt

Zemin Etüt Sonuçlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Modellenmesi ve Risk Haritalarının Oluşturulması

Parametreler;

 • Spt
 • YAS
 • N30
 • Nm
 • N60
 • Zemin Gerilmesi
 • Yatak Katsayısı
 • Oturma Miktarı

Maden Sahalarının Modellenmesi

Maden Sahasının;

 • Jeoloji Haritası
 • Uydu Verilerinden Çizgisellik Analizi
 • Uydu Verilerinden Maden Sınırlarının Tespit Edilmesi
 • Paleo Heyelan Analizi
 • Şev Duraylılık Analizi

İllere Bağlı İlçelerin Deprem Risk Analizleri

Deprem Risk Analizi İçin Gerekli Parametreler

 • Alüvyon Alanlar(Riskli Jeoloji)
 • Deprem Noktaları
 • Aktif Faylar

Jeotermal Saha Modelleme

Sahanın;

 • Sahanın Gaz Ölçümleri (Radon(Rn), Toron(Tn), Karbondioksit(CO2))
 • Sahanın Jeolojisi,
 • Uydu Verileri (Landsat, Aster, WorldView) İle Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Sahanın Modellenmesi